Sea Ghosts

We śnie oszłomiona byłam silnym fizycznym odczuciem, że świat wokół cały czas pulsuje i wibruje podskórnym życiem, a każdy centymetr sześcienny Ziemi pełen jest wiecznie mnożących się, rosnących i przeobrażających stworzeń w niekończącym się cyklu stworzenia.

50 x 70 cm, ed. 10 + 5 AP, 2013, technika własna, tusze pigmentowe na papierze archiwalnym