PRASA: Gazeta.pl Weekend

Artykuł o polskich ilustratorach w książce „Illustration Now!5” Taschen
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,16611263,Teraz_polska_ilustracja__Nowy_ton_na_miedzynarodowej.html#TRwknd