PROJEKT: Common Room

Common Room to innowacyjny projekt z Polski dotyczący integracji lokalnej i międzynarodowej oraz walki z wykluczeniem społecznym poprzez sztukę i projektowanie, aktywnie działający od 2013 roku. Projekt skierowany jest do młodych odbiorców, promuje wymianę kulturalną poprzez nowe technologie.Edycja Common Room 2017, Polska-Japonia była poświęcona zapachom w kulturze polskiej i japońskiej. Do projektu narysowałam pięć fantazyjnych kwiatów, które na co dzień rosną w Polsce i Japonii: bez, irys, chryzantema, magnolia i kwiat wiśni. Następnie ilustracje ożyły w trójwymiarze dzięki modelom 3D i animacji Bartosza Matyni. Projekcję (aplikację VR) przygotował Maciej Michał Plater-Zyberk. Po założeniu VRowych okularów znajdowałeś się tuż obok ożywionych kwiatów, które w naszej wizji były gigantyczne. Kuratorem projektu była Beata Kuracińska. Bardzo się cieszę, że mogłam współtworzyć ten niezwykły projekt!

Zdjęcia pochodzą z wernisażu Common Room, który odbył się 19 października 2017 r. w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, podczas festiwalu Kids Love Design. Projekt był też pokazywany w Japonii, w listopadzie 2017 r., w Hamamatsu Children’s Center (Hamamatsu).

Zdjęcia: Bożka Rydlewska, Patrycja Tokarska