1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu lub w przypadku Prac będących tapetami, a także w przypadku Prac o innych atrybutach technicznych, niż te podane w Sklepie - za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Klientem uprawnionym do składania zamówienia na Pracę jest Klient:
  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;
  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania lub poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy w drodze indywidualnych negocjacji ze Sprzedawcą.
 3. Klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika Sklepu po:
  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła);
  2. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 4. Zamówienie na Pracę składane jest za pośrednictwem Sklepu. W przypadku zamówień Prac o innych parametrach technicznych, niż te podane w Sklepie, zamówienie jest składane za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy. W przypadku Prac będących tapetami, zamówienie na Pracę składane jest za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej. Oprawa Prac jest możliwa na indywidualne życzenie Klienta zgłoszone za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oprawa Pracy i sposób jej wykonania musi zostać każdorazowo uzgodniona i zaakceptowana przez Sprzedawcę.
 5. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie danej Pracy do Koszyka, po uprzednim wyborze parametrów Pracy, przez wybór przycisku – „Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia przez wybór przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”, a następnie potwierdza adres dostawy i wybiera sposób doręczenia zamówionej Pracy. Po dokonaniu tych czynności Klient wybiera sposób zapłaty za złożone zamówienie i przenoszony jest na stronę operatora płatności, za pośrednictwem którego dokonuje zapłaty ceny zamówienia. Po dokonaniu zapłaty, Klient otrzymuje komunikat ze Sklepu o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie w sposób analogiczny do tego, w jaki czyni to Klient będący zarejestrowany użytkownikiem, przy czym przed dokonaniem płatności, musi każdorazowo podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy, Klient składa zamówienie podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym parametry zamawianej Pracy.
 6. Złożenie zamówienia na Pracę możliwe jest po podaniu przez Klienta danych osobowych i Adresu dostawy, niezbędnych do realizacji i dostawy zamówionej Pracy. W przypadku Klienta posiadającego status zarejestrowanego użytkownika Sklepu dokonywane jest jeden raz w procesie rejestracji, w przypadku pozostałych Klientów dane te muszą zostać podane każdorazowo przy składaniu zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych w zamówieniu w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, zgodnie z regulaminem Sklepu.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Pracy.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedaż Prac jest prowadzona na terytorium Polski i za granicą.
 10. Ceny Prac podane w Sklepie są wyrażone są w polskich złotych lub w euro w zależności od wybranej przez Klienta wersji językowej strony. Podane ceny są cenami brutto. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 11. Zamówienia składane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących i podanych przez Sklep warunków i cen. W przypadku Prac zamawianych przez Klienta za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy, w szczególności Prac będących tapetami, cena Pracy ustalana jest indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Ceny Prac zawierają koszty opakowania prac nieoprawionych. W przypadku Prac, które zostały oprawione na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Sprzedawca jest uprawniony do powiększenia Ceny o koszty opakowania Pracy. Ceny prac nie zawierają kosztów wysyłki.
 12. Całkowita wartość zamówienia Prac nieoprawionych to suma ceny zamówionej Pracy i kosztów wysyłki. W przypadku Prac oprawionych na życzenie klienta, całkowita wartość zamówienia to suma ceny zamówionej Pracy, kosztów oprawy, kosztów opakowania i kosztów wysyłki. Klient zostanie poinformowany przez Sklep o całkowitej wartości zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej lub w chwili składania zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu.
 13. Klient dokonuje zapłaty za złożone zamówienie poprzez dokonanie wpłaty kwoty odpowiadającej całkowitej wartości zamówienia. Wpłaty tej dokonuje poprzez:
  1. przelew bankowy - Sklep generuje i przesyła za pośrednictwem wiadomość elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o całkowitej wartości zamówienia, w oparciu o którą to informację Klient dokona wpłaty na podany rachunek bankowy Sprzedawcy.
 14. Po wybraniu Formy Płatności Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za złożone zamówienie w przeciągu 48 godzin. Po upływie tego terminu Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.
 15. Sposób transportu i koszty wysyłki Pracy w przypadku zamówień, które mają być doręczone na adres poza Polską, są uzgadnianie indywidualnie z Klientem.
 16. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty kwoty odpowiadającej całkowitej wartości zamówienia na rachunku bankowym Właściciela Sklepu.